Medisinering i barnehagen

Her finner dere medisineringsskjema som dere skal laste ned, og de må være utfylt før barnehagen kan gi noen form for medisiner. Barnehagen ønsker at dere gir mest mulig av medisinen hjemme. Dersom noe er uklart på skjemaene , fyll ut det dere vet og kontakt barnehagen så hjelper vi dere videre.