Nyheter

 • 17 mai forberedelser - flagget i annen form

  I forbindelse med 17 mai har vi mye fokus på fargene i flagget vårt. Kjekt å utforske fargene i andre former.

  05.05.2021 10.51
 • Humle matfat utenfor inngangen

  I arbeid med fagområdet natur, miljø og teknologi skal barna få få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

  16.04.2021 16.30
 • Fra planke til insektshotell

  Vi i Kornberget er veldig opptatt av insekter og småkryp. Derfor passer det fint å kunne lage noe som de kan bo i. Barna er med på prosessen og får være med på å komme med idéer til utforming og plassering. Kjekt for både store og små.

  16.04.2021 16.21
 • Innsamling til karantenehotell

  Det er nå mange barn som er på karantenehotell. Vi har fått informasjon om at disse barna har lite å drive på med av aktiviteter og har derfor fått forespørsel til barnehagen om vi har noe å bidra med. Vi ønsker selvfølgelig å hjelpe og ønsker også å høre med dere, om dere har noe å bidra med.

  15.04.2021 14.52
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bør det lages regler for bursdagsinvitasjoner. ?

Ja mener vi i Kornberget barnehage. Dette fordi barna snakker om bursdag som noe gøy. De gleder seg og det er stort samtale emne når noe har bursdag. Men hva gjør det med et barn dersom det ikke blir invitert? Verdiene til Kornberget barnehage er Inkludering, mestring, annerkjennelse og omsorg. For oss er det viktig at alle barn føler seg inkludert på en naturlig og god måte. Vi oppfordrer dere foreldre til å lese en artikkel som vi gjerne støtter oss til. Barnehagen kan ikke lage regler, men vi oppfordrer gode føringer for hvordan dette kan gjøres slik som artikkelen belyser.