Bukkene Bruse

Vi er en avdeling svært glad i å være ute- og benytter oss gjerne av det fantastiske naturområdet i nærmiljøet her for å utforske det vi ser og hører sammen med barna. Avdelingen består av 23 barn i alderen 2-4 år og 4 voksne. Inne har vi fokus på lek, inkludering og vennskap. Barna er ofte delt inn i smågrupper når vi skal ha aktiviteter eller lek på avdelingen. De voksne er til stede som støttende voksne og gode rollemodeller.

 Vår kontakt info:

Mobiltelefon: 993 70 339
E-post: bukkenebruse@kornberget.no

 

Månedsplaner og periodeplaner