Barn og barnesykdommer

Hei, det kan være vanskelig å vite når barnet kan gå i barnehagen . Høsten er som kjent en tid for ulike smittsomme sykdommer Neden for kan dere lese om de ulike barnesykdommene