Askeladden

Velkommen til oss på Askeladden med 22 barn og 4 voksne. Vi er en 5 års avdeling der fokuset er lekbasert læring. Gjennom lekbasert læring vil vi at alle på femårsavdelingen skal glede seg til å begynne på skolen. Barna møter naturen og bruker den som et læringsmiljø. Vi gir barna erfaringer og motivasjon som trenger for å møte skolen. For oss er det viktig at barna får god sosial kompetanse med seg i ryggsekken. Barnehagetiden skal avsluttes på en god måte slik at barna er nysgjerrige på sin nye læringsarena.

Vår kontakt info:

Mobiltelefonnr: 99397007

E-mail: Askeladden@kornberget.no