Humle matfat utenfor inngangen

I arbeid med fagområdet natur, miljø og teknologi skal barna få få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen