TISK - forsterket smitteveiledrer.

Lenke til forsterket smitteveileder - TISK Ved stort smittetrykk benyttes denne.