Bør det lages regler for bursdagsinvitasjoner. ?

Ja mener vi i Kornberget barnehage. Dette fordi barna snakker om bursdag som noe gøy. De gleder seg og det er stort samtale emne når noe har bursdag. Men hva gjør det med et barn dersom det ikke blir invitert? Verdiene til Kornberget barnehage er Inkludering, mestring, annerkjennelse og omsorg. For oss er det viktig at alle barn føler seg inkludert på en naturlig og god måte. Vi oppfordrer dere foreldre til å lese en artikkel som vi gjerne støtter oss til. Barnehagen kan ikke lage regler, men vi oppfordrer gode føringer for hvordan dette kan gjøres slik som artikkelen belyser.