Samvirkets vedtekter

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger for eksempel eierforhold, opptakskriterier