Barn og barnesykdommer

Hei, det kan være vanskelig å vite når barnet kan gå i barnehagen . Nedenfor ser dere noen gode tips til dette.