Bukkene Bruse

Vi er en avdeling svært glad i å være ute- og benytter oss gjerne av det fantastiske naturområdet i nærmiljøet her for å utforske det vi ser og hører sammen med barna. Avdelingen består av 20 barn i alderen 2-4 år og 4 voksne. Inne har vi fokus på lek, inkludering og vennskap. Barna er ofte delt inn i smågrupper når vi skal ha aktiviteter eller lek på avdelingen. De voksne er til stede som støttende voksne og gode rollemodeller.