Foreldremøte

Velkommen til foreldremøte dato 22.10.2019 , kl 19.30-21.00