Vulkan utbrudd oppi kassen!

Rammeplanen for barnehagen sier at: Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Ved utforske hva som skjer når en tar sammen ulike elementer i en flaske, er dette en fin måte å illustrere det på. Barn i ulik alder kan oppleve mye glede med dette eksperimentet.