Vi følger årstidene..

Sammen med barna ser vi etter tegn til våren! Over alt på bakken, busker og trær kan vi se spor som tyder på at våren er i anmarsj.

I rammeplanen for barnehage står det at:

Vi i barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Å være sammen om opplevelsene skaper undring og tilhørighet.